Lắp đặt camera, camera quan sát, lắp đặt tổng đài điện thoại

Danh mục sản phẩm

 
Hotline: 09 3456 9567
Khu vực Hồ Chí Minh
 
Tư vấn tổng hợp 028 371 654 78
Kinh doanh 028 39 848 234
Kinh doanh 028 39 848 233
Kỹ thuật 0913 700 579
Khu vực Bình Thuận
 
Kinh doanh 0913 700 579
Kinh doanh 0908 677 997
 
 
 
 
Đang truy cập : 9
Tổng lượt truy cập : 4059976

Đầu ghi hình TVI


Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-CAi7116H1
4.950.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8
53.877.300 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8
37.854.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4
29.588.000 VND
Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2
13.750.000 VND
Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2
9.650.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8
46.095.800 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8
32.090.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4
24.500.000 VND
Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HQHI-K2
13.585.000 VND
Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2
7.591.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIK DS-7316HQHI-K4
19.388.500 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2(S)
12.095.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 iDS-7216HQHI-M2/S
8.559.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 DS-7216HQHI-K1(S)
7.685.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 DS-7116HQHI-K1(S)
5.229.000 VND
Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2 (S)
4.859.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 DS-7116HGHI-K1(S)
3.965.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 4K 8 kênh 8.0 Megapixel DS-7208HTHI-K2 (S)
14.059.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh 8.0 Megapixel DS-7208HUHI-M2/S
6.952.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh 8.0 Megapixel DS-7208HUHI-K1/E(S)
5.540.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh 4.0Megapixel DS-7208HQHI-K1(S)
4.530.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh 4.0 Megapixel DS-7108HQHI-K1(S)
3.953.000 VND
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7208HGHI-K1(S)
1.950.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N(S)
1.981.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N(S)
1.950.000 VND
Đầu ghi Hybrid TVI-IP 4K camera 8MP HIKVISION DS-7204HTHI-K1(S)
7.210.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE iDS-7204HUHI-M1/S
3.790.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 8.0 DS-7204HUHI-K1/E(S)
3.485.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 DS-7204HQHI-K1
2.950.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 DS-7104HQHI-K1 (S)
2.280.000 VND
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7204HGHI-K1(S)
2.250.000 VND
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1(S)
1.590.000 VND
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 DS-7104HGHI-F1(S)
1.570.000 VND
 

Sản phẩm mới